Banfakta

En golfvandring i det bohuslänska kulturlandskapet.

banan4Idén med Bollestad har ända från ritbordet varit att låta det gamla kulturlandskapet forma hålen. På detta vis har vi lyckats skapa en perfekt balans mellan bana och de gamla beteshagarna.

Banan är av medellängd och premierar precision snarare än längd. Varje hål ligger tryggt avskilt från andra hål, i sitt egna naturrum, med liten risk för krockar med mötande spel.

 

bollestad_corse

Banprofil klicka på bilden

Banfakta: 
BANAN 9 hål:
Par 36(72). Gul tee 2.809 m, röd tee 2.423 m.
Tees: Grästee 4hål, konstgräs/mattor 5hål

BANREKORD: 71 slag
Jacob Tveit, LysGK, 4/7 2000, Bohusbanken Cup.